Správne slová
pre správny trh
v správnom čase

O našej spoločnosti


Špecializujeme sa na poskytovanie prekladateľských a lokalizačných služieb a ďalších služieb spojených s lokalizáciou, ako je viacjazyčné DTP (Desktop Publishing), lokalizačný inžiniering, manažment projektov či optimalizácia procesov v lokalizácii pre celé spektrum priemyselných odvetví. Naše riešenia umožňujú spoločnostiam vstúpiť na medzinárodné trhy s vysokokvalitnými lokalizovanými produktmi a takisto zabezpečujú konzistenciu, lokálnu vhodnosť a technickú využiteľnosť naprieč celým globálnym cyklom jednotlivých zákazníkov.

Venujeme maximálnu pozornosť kvalite poskytovaných služieb našim klientom tak, aby všetky produkty spĺňali jazykové a funkčné požiadavky zákazníkov na akomkoľvek trhu.

Poskytujeme kompletné služby v oblasti prekladov a lokalizácie rôznych formátov (dokumenty, prezentácie, listy, webové lokality, príručky, softvér, aplikácie atď.) z/do viac ako 70 jazykov. Na všetkých prekladateľských a lokalizačných projektoch pracujú skúsení odborníci s viac ako 10-ročnou praxou v lokalizačnom priemysle.

Služby


Prekladateľské a lokalizačné služby

Lokalizovaním obsahu vám pomáhame povedať to, čo máte naozaj na mysli, pričom zaručujeme konzistentné používanie terminológie používateľov, pre ktorých je konkrétny jazyk rodnou rečou. Všetci odborníci na preklad dokumentov, s ktorými spolupracujeme, berú do úvahy účel, štýl a posolstvo dokumentu s cieľom zachovať jeho pôvodný obsah. Pri využívaní prekladateľských služieb spoločnosti Linguabox presne viete, čo môžete očakávať: len tú najvyššiu kvalitu!

Pomôžeme vám lokalizovať softvér, používateľské rozhranie, Pomocníka a súvisiacu dokumentáciu. Naše tímy odborných prekladateľov, grafikov a lokalizačných inžinierov vám na základe vzájomnej spolupráce poskytnú efektívne lokalizačné riešenia, ktoré sú vhodné pre konkrétnu kultúru a ľahko prístupné v cieľovom jazyku. Lokalizovaný softvér umožní vašej spoločnosti priamejšie a efektívnejšie komunikovať so zákazníkmi z celého sveta.

Pomôžeme vám lokalizovať vaše webové lokality a webové aplikácie. Naše tímy odborných prekladateľov a lokalizačných inžinierov vám na základe vzájomnej spolupráce poskytnú efektívne lokalizačné riešenia pre webový obsah, ktoré sú vhodné pre konkrétnu kultúru a ľahko prístupné v cieľovom jazyku. Rozšírte svoj podnik s našimi odbornými službami.

Korektúra cieľového textu a funkčné testovanie sú dôležité kroky v každom lokalizačnom projekte, či už ide o lokalizáciu dokumentov, softvéru, internetových stránok alebo multimediálneho obsahu. Chyby či nepresnosti, ktoré sa môžu zdať nepodstatné v úvodnej fáze projektu, môžu neskôr ohroziť správne fungovanie či používanie finálneho produktu. Zároveň to môže mať vážne finančné dôsledky. Všetky štandardizované lokalizačné cykly zahŕňajú niekoľko špecializovaných krokov, ktoré sú kľúčové z hľadiska kvality finálneho produktu. V každej etape projektu robíme kontroly kvality – od korektúry cieľového textu až po finálnu kontrolu. Vďaka intenzívnemu využívaniu nástrojov ad hoc dokážeme riadiť riziká spojené s priamym prekladom v pôvodnom súbore alebo zdrojovom kóde.

Využívame rôzne nástroje CAT, pomocou ktorých pre vás vytvárame prekladové pamäte, aby ste mohli ťažiť z výhod vyplývajúcich z používania pokročilých technológií. Táto služba vás veľa nestojí a my sa radi postaráme o vaše prekladové pamäte a vytvoríme jedinečný lingvistický štýl v každom jazyku, v ktorom pracujeme. Čím viac obsahu uložíme do vašej prekladovej pamäte, tým rýchlejšie neskôr preložíme všetky nové texty a tým väčšie budú vaše jazykové aktíva. Ako správcovia týchto aktív sa staráme o to, aby sa neustále aktualizovali a inovovali na základe vašich potrieb a v súlade s najnovšími technológiami a novinkami v oblasti jazyka a terminológie v príslušnom odvetví a na príslušnom miestnom trhu.

Môžeme za vás spravovať terminológiu v cudzom jazyku. Vytvárame a aktualizujeme terminologické slovníky vo viacerých jazykoch. Terminologické slovníky sa opätovne využívajú a aktualizujú po každom preklade nového dokumentu. Ušetrený čas ako výsledok efektívneho manažmentu terminológie dokáže šetriť peniaze. Terminologické slovníky možno prepojiť so softvérom prekladovej pamäte, ktorý prekladateľom zobrazuje schválenú terminológiu a pomáha im ju správne dodržiavať.

Sprístupnenie vašich publikácií vo verziách v cudzích jazykoch zlepší váš profesionálny imidž a zvýši vaše ekonomické výsledky. Zachovanie vizuálneho štýlu pôvodného dokumentu vyžaduje odbornosť v oblasti viacjazyčného DTP a schopnosť pracovať v prostredí pôvodného súboru. Naši odborníci na oblasť viacjazyčného DTP zaručia, že vaše publikácie budú vyzerať skvelo v ľubovoľnom jazyku.

Poskytujeme konkrétne stratégie vytvárania obsahu pripraveného na preklad, ktorý sa jednoduchšie lokalizuje. Náš tím vám pomôže ušetriť čas a peniaze tým, že prispôsobí vaše aktuálne využívané postupy vytvárania obsahu tak, aby bol proces lokalizácie čo najbezproblémovejší. Pomôžeme vám zlepšiť vaše postupy vytvárania obsahu s cieľom predchádzať zbytočnému prerábaniu a premeškaným termínom. Identifikácia a eliminácia problémov v zdrojových súboroch pred samotnou lokalizáciou je najlepšou stratégiou, ako dodržiavať časový harmonogram a rozpočet projektov. Rozhodne lacnejšie je opraviť chybu raz, už v zdroji ako neskôr vo všetkých cieľových jazykoch. Naše odborné služby v oblasti poradenstva či poskytovania školení, analýz a plánovania projektov ponúkajú najlepšie spôsoby, ako zaručiť plynulý štart projektov.

Oblasti špecializácie


Zabezpečujeme prekladateľské a lokalizačné služby v nasledujúcich oblastiach:

Automobilový priemysel
Cestovný ruch
Elektronické kurzy a školenia
Financie
Informačné technológie
Marketing a obchod
Médiá a zábava
Mobilné zariadenia
Prírodné vedy
Telekomunikácie
Výroba a strojárstvo

Obráťte sa na nás


Ďakujeme za váš záujem o spoločnosť Linguabox. Stačí, ak vyplníte tento formulár a poviete nám, čo potrebujete. Čoskoro sa s vami skontaktujeme.

Kontaktný formulár

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.


Kontaktné údaje

Adresa
Linguabox s. r. o.
Slnečná ulica 583/73A
013 13 Konská
Slovenská republika

E-mail
info@linguabox.sk

Telefón
+421903752915
+421907827989

Registračné údaje

IČO
48085944

DIČ
2120057819

IČ DPH
SK2120057819

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 66486/L.

Spolupracujte s nami


Neustále sa snažíme rozširovať našu sieť prekladateľov. Prijímame žiadosti od kvalifikovaných kandidátov z celého sveta. V prípade záujmu nám pošlite e-mailom nasledujúce informácie:

Životopis v angličtine obsahujúci všetky skúsenosti týkajúce sa prekladov a lokalizácie.
Zdrojové a cieľové jazyky, ktoré poskytujete, pričom uveďte aj svoj rodný jazyk.
Oblasti špecializácie.
Sadzbu za slovo za preklad a za korektúru vrátane hodinovej sadzby alebo minimálneho poplatku, ak ho účtujete.
Dennú kapacitu slov pri preklade a korektúre.
Všetky nástroje CAT, ktoré používate.

Žiadatelia, ktorí nepošlú všetky tieto informácie, nebudú zaradení do databázy našej spoločnosti.

Napíšte nám ešte dnes na adresu vendor@linguabox.sk.

Najčastejšie otázky


Lokalizácia (niekedy označovaná ako „l10n“) je proces prispôsobovania produktu alebo obsahu určitému miestu alebo trhu. Preklad je len jedným z niekoľkých krokov lokalizačného procesu. Pri lokalizácii produktu je okrem idiomatického jazykového prekladu potrebné brať do úvahy také detaily, ako sú časové pásma, meny, národné sviatky, miestne citlivé vnímanie farieb, názvy produktov alebo služieb, rodové postavenie a geografické názvoslovie. Úspešne lokalizovaná služba alebo produkt vyzerá, ako by bol vytvorený v rámci miestnej kultúry.

Pretože sa to oplatí. Niekoľko faktov, ktoré vás môžu presvedčiť: 56,2 percenta spotrebiteľov tvrdí, že možnosť získať informácie v ich rodnom jazyku je dôležitejšia ako cena. 75 percent hovorí, že chcú produkty v ich rodnom jazyku. 60 percent občas alebo nikdy nenakupuje na webových lokalitách, ktoré sú iba v anglickom jazyku. Viac ľudí bude kupovať to, čo predávate, iba ak budú vaše produkty lokalizované. Väčšina spotrebiteľov by si radšej kúpila produkt od spoločnosti, ktorá vynakladá úsilie viac sa im priblížiť, ako od tej, ktorá to nerobí.

Prekladová pamäť je typ softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje prekladateľom využívať existujúce preklady. Vo svojej podstate je prekladová pamäť databáza zdrojových viet a ich príslušných prekladov. Keď prekladateľ začína prekladať novú vetu, softvér v prekladovej pamäti vyhľadá, či je v nej už táto veta preložená. Ak sa nájde zhoda, preložená veta sa zobrazí prekladateľovi, aby ju mohol použiť v dokumente, čím sa zabráni opätovnému prekladu. Aj keď sa nenájde presná zhoda, prekladateľ môže využiť podobné vety. Tieto takzvané „fuzzy matches“ poskytujú prekladateľovi východiskový bod na úpravu, čím sa znova eliminuje potreba prekladať od nuly. Výhodou používania prekladových pamätí je znižovanie nákladov a skracovanie času na preklad a vyššia konzistencia prekladu.

Počítačom podporovaný preklad (používa sa tiež skratka CAT) predstavuje formu jazykového prekladu, pri ktorej prekladateľ využíva počítačový softvér ako pomôcku na podporu prekladateľského postupu. Tento nástroj umožňuje spracovať preklad tak, že rozdeľuje text na menšie segmenty určené na preklad. Textové segmenty organizuje spôsobom, ktorý zjednodušuje prácu prekladateľa a vďaka ktorému je prekladanie textu efektívnejšie a celý proces je časovo úspornejší. Prekladateľ sa môže neskôr k segmentom vrátiť a môže tak zaručiť použitie správnej terminológie a zachovanie štýlu originálneho textu. V prípade prekladu materiálu podobného predchádzajúcim preloženým textom zároveň ušetríte – platíte totiž len za tú časť vety, ktorá sa zmenila.

Strojový preklad je automatizovaný proces. Ide o postup, pri ktorom sa na preklad textov z jedného prirodzeného jazyka do iného používa počítačový softvér.

Technológia strojového prekladu na základe pravidiel

Softvér analyzuje text a vytvára zástupné tvary, z ktorých sa vytvára text v cieľovom jazyku. Tento postup vyžaduje rozsiahlu slovnú zásobu s morfologickými, syntaktickými a sémantickými informáciami a tiež veľké množiny pravidiel. Softvér využíva zložité množiny pravidiel a prenáša gramatickú štruktúru zdrojového jazyka do cieľového jazyka. Preklady vznikajú na základe gigantických slovníkov a sofistikovaných lingvistických pravidiel. Používatelia môžu zlepšiť kvalitu automatizovaného prekladu tak, že do prekladateľského procesu pridávajú terminológiu.

Technológia štatistického strojového prekladu

Štatistický strojový preklad využíva štatistické prekladové modely, ktorých parametre vychádzajú z analýzy jedno- a viacjazyčného korpusu. Proces vytvárania štatistických prekladových modelov je rýchly, no táto technológia vo veľkej miere závisí od existujúceho viacjazyčného korpusu. Vyžadujú sa minimálne dva milióny slov zo špecifickej domény a dokonca ešte viac v prípade všeobecných textov. Teoreticky je možné dosiahnuť určitú úroveň kvality, no väčšina spoločností nemá k dispozícii dostatočne rozsiahle viacjazyčné korpusy na vytvorenie potrebných prekladových modelov. Štatistický strojový preklad navyše výrazne zaťažuje procesor a vyžaduje rozsiahlu konfiguráciu hardvéru na spustenie prekladových modelov na priemernej výkonnostnej úrovni.

Desktop Publishing (skrátene DTP) je spôsob používania softvéru na vytváranie vysokokvalitných publikácií, ktoré kombinujú sofistikované rozmiestnenie textu a grafiky podľa grafických a typografických štandardov. V lokalizácii to tiež znamená vytvorenie a zachovanie rovnakého vzhľadu preložených dokumentov v porovnaní s pôvodným dokumentom.